۴ کارمند بر تأثیر ریزش ذرات در نجف آباد مجروح شدند


عباس عبیدی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر تصدیق شد: بامداد همانطور که صحبت می کنیم در تأثیر دیوارکشی در شهرک اقتصادی نجف آباد ۴ کارمند مجروح شدند.

وی سن کارمندان مصدوم حادثه همانطور که صحبت می کنیم را ۱۸ به همان اندازه ۴۸ سال ادعا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این مصدومان همراه خود ۲ تجهیزات آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. فاطمه الزهرایی به نجف آباد منتقل شدند.

سخنگوی وسط اورژانس اصفهان جاری کلی کارمندان مصدوم را خوشایند توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوشبختانه این حادثه فوتی نداشته است.