۶۶۷ میلیون تومان بنده گران قیمت در یک واحد سال اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال گرفتدر ماجرای برکناری شهاب الدین عزیزی خادم اجتناب کرده اند ریاست فدراسیون فوتبال، امتیازات زیادی مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف برکناری لحظه ای وی اجتناب کرده اند سوی هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بود. هیئت مدیره کدام ممکن است در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ مونتاژ شخصی را برگزار کرد، این انتخاب مهم را متعهد شدن کرد به همان اندازه فاصله ریاست عزیزی خادم به ۱ سال (۳۱ اسفند) نرسد.

یکی اجتناب کرده اند دلایلی کدام ممکن است هیات مدیره برای برکناری عزیزی خادم عنوان کرد، عدم شفافیت پولی رئیس اتحادیه بود کدام ممکن است در ابتدای فروش انتخاباتی وعده درآمد ۱۰ میلیون دلاری را داده بود با این حال در کل یکساله شخصی. حکومت، علاوه بر این کمک های دولتی، {نمی تواند} درآمد زیادی داشته باشد. باید فوتبال داری از یک راه یا دیگری پیوند گران قیمت خادم در دوران ریاستش بر فدراسیون فوتبال صفر بود، با این حال نکته مهم تصور او اجتناب کرده اند انجمنی است کدام ممکن است دوران روی حیله و تزویر مالی را پایین بالا می گذارد.

بر مقدمه سند آشکار شده، شهاب الدین عزیزی خادم در وسط مختصر ریاست فدراسیون فوتبال اجتناب کرده اند اسفند ۱۳۹۶ به همان اندازه اسفند ۱۳۸۹ مبلغ ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ میلیون ریال (۳۰۶ میلیون تومان) شناخته شده به عنوان جایزه برای صعود به جام جهانی بدست آمده کرد. چرا رئیس فدراسیون فوتبال برای جام جهانی ۳۰۶ میلیون جایزه خواهد گرفت در حالی کدام ممکن است فدراسیون تحمل مدیریت او اجتناب کرده اند مشکلات مالی مبارزه کردن می برد؟

قطعا ارزش آن را دارد حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای عزیزی خادم در دوران ریاستش بر فدراسیون فوتبال ماهانه ۲۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۹ هزار تومان بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید او در یک واحد سال ۳۰۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۳ هزار تومان بدست آمده کرده است. علاوه بر این این حقوق، رئیس برکنار شده فدراسیون فوتبال در مدت خوب سال ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۶ هزار تومان شناخته شده به عنوان کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایای تولید دیگری اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال بدست آمده کرد.

کل مبلغی کدام ممکن است بنده اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال اجتناب کرده اند تذکر حقوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شناخته شده به عنوان پاداش صعود به جام جهانی ۶۶۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹ هزار تومان بدست آمده کردم کدام ممکن است در نوع شخصی جذاب است کدام ممکن است چنین مبلغی می گیرید. در یک واحد حرکت کلی.

همراه خود ملاحظه به ارقام فوق معمولی درآمد ماهانه عزیزی خادم اجتناب کرده اند فدراسیون فوتبال ۵۵ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۷ هزار تومان {بوده است}.

نکته مهم این سند رئوس مطالب . {در این} نیمه اشاره کردن شده است کدام ممکن است «تیز کردن قیمت های ارزی سفرهای خارجی {در این} جدول لحاظ نشده است از اسناد قیمت آن نزد دیوان محاسبات است». باید دید دریافتی های شهاب الدین بنده گران قیمت فارکس چقدر است.

عزیزی خادم در دوران ریاست شخصی بر فدراسیون فوتبال سفرهای متعددی به کشورهای مختلف داشت کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها به لیتوانی بود. او در امتداد طرف این بازدید به آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلژیک هم بازدید کرد کدام ممکن است حواشی متفاوتی داشت. او همراه خود کارکنان سراسری به سفرهای مختلفی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده قیمت های ارزی او همچنان باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری است.

اصولاً بیاموزید:

۲۵۸۲۵۱