۷ گزینه برای نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری فعلی، ریشی سوناک، وزیر دارایی سابق، ۱۰۱ رای، پنی موردانت، وزیر دفاع سابق، ۸۳ رای، تام توگندات رئیس کمیته پارلمانی ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای، سوئلا براورمن، دادستان سابق، به دست آوردند. ۲۷ رای به دست آورد و کامی بادناک معاون سابق نخست وزیر، وزیر امور زنان ۴۹ رای به دست آورد.